Práce na splaškové i dešťové síti

Žádná městská zástavba se dnes neobejde bez splaškové a/nebo dešťové stokové sítě. Pokud například chybí městská splašková síť, pak samozřejmě tento odpad řeší jednotlivé domácnosti samostatně, například vybudováním jímky. Naše společnost se zabývá komplexními pracemi jak na veřejných, tak i soukromých sítích a jednou z našich činností je mimo jiné i čištění kanalizace a odpadů. 

Ať je problémem déšť, nebo odpad

Čištění kanalizace a odpadů, které provádí naše společnost, je skutečně univerzální činností, která dokáže vyřešit veškeré problémy s ucpanými odpady, ať už jde o veřejné sítě, kdy například může být problémem častý déšť, který smývá prach, písek, drobné kamínky apod. do sítí a vedení, čímž je ucpává, nebo jde o soukromé odpady, ve kterých se časem mohou nahromadit usazeniny a způsobit tak vážné problémy s průchodností potrubí a trubek.